DOSEN PS PENDIDIKAN MATEMATIKA PSDKU ARU

 

DOSEN PENDIDIKAN MATEMATIKA

 

 

 

 


Nama                              : Sitty Hajar Kaliky,S.Pd.,M.Pd
TTL                                 : Luhu, 20 Maret 1988
Jenis Kelamin               : Perempuan
Agama                            : Islam
NIP/NDIN                    : 0020038806
JAFUNG                        : Asisten Ahli
Jabatan Struktural       : Sekretaris Program Studi
Pendidikan
S1          : Pendidikan Matematika
S2          : Pendidikan Matematika
S3          : –

 

 

 

 

 


Nama                              : Susan Labuem
TTL                                 : Longgar, 7 Oktober 1990
Jenis Kelamin               : Perempuan
Agama                            : Kristen Protestan
NIP/NDIN                    : –
JAFUNG                        : –
Jabatan Struktural       : Dosen
Pendidikan
S1          : Pendidikan Matematika
S2          : Pendidikan Matematika
S3          : –

 

 

 

 

 


Nama                              : Dr Carolina Selfisina Ayal, M.Pd
TTL                                 :
Jenis Kelamin               :
Agama                            :
NIP/NDIN                    :
JAFUNG                        : –
Jabatan Struktural       : Dosen
Pendidikan
S1          :
S2          :
S3          : –